Ako môžeme pomôcť?

Posudzovanie zhody, vyhlásenie o zhode, označenie CE

Všeobecná bezpečnosť výrobkov

Zdravotnícke pomôcky

Chemické látky a prípravky, REACH, aerosolové rozprašovače, hnojivá

Elektrické a elektronické zariadenia a spotrebiče

Meradlá, váhy a spotrebiteľské balenia

Strojové zariadenia a výťahy

Motorové vozidlá a príslušenstvo

Vzájomné uznávanie

Osobné ochranné prostriedky (OOP)

Označovanie

Hračky a bezpečnosť detských ihrísk

Zbrane

Potraviny, výživové doplnky a predmety prichádzajúce do kontaktu s potravinami

Iné zariadenia

Stavebné výrobky

Iné